Nord-Norge Nordland Troms Finnmark

Nordnorske dialekter

Denne hjemmesida er ei samling av elektronisk tilgjengelige ressurser om nordnorske dialekter.

Portalen, som springer ut av arbeid innenfor det fellesnordiske prosjektet Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn), blei oppretta i november 2008 og er under stadig utvikling.

De ansvarlige for sidene er Øystein A. Vangsnes og Pavel Iosad. Har du tips og kommentarer, ta kontakt på nordnorsk@list.uit.no.