Bodø yngre

Denne filen er fra Bodø kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

bodoe_01um

bodoe_02uk + bodoe_01um

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk + bodoe_01um

bodoe_01um

bodoe_02uk + bodoe_01um

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk

bodoe_01um

bodoe_02uk + bodoe_01um

bodoe_01um

bodoe_02uk + bodoe_01um

bodoe_01um

sammla opp enæsji till denn ganngen

 

Kommentar

Denne samtalen mellom dei yngre informantane dreier seg om kjæledyr. Noko av det som er interessant med desse ungdomane, er skilnadane i språket deira. Legg merke til at guten har ganske stor grad av palatalisering av for eksempel n og l, men det har ikkje jenta. Spesielt tydeleg kjem dette fram i uttalen substantivet hund. Elles er det fleire døme på fri apokope av infinitivar og på endinga –a i presens. Eit døme på det er når jenta fortel at hunden ligg og bjeffe å gnelldra. Elles i denne målprøven høyrer vi: