Kirkenes eldre verbflytting

Denne filen er fra Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

 

Kommentar

I denne vesle snutten frå Kirkenes kan vi spesielt merke oss ordstillinga i undersetninga innleidd med subjunksjonen såmm. Her kommer det bøygde verbet betyr før adverbet vell, som ikkje er vanleg ordrekkefølgje i denne typen undersetningar i standard norsk. Elles kan ein merke seg det personlege pronomenet æ og tidsadverbet nu. I supinum får ein endinga –dd (eks. gådd), vi finn vokalen u føre palatalar (eks. runnt).