Kvænangen eldre mølje

Denne filen er fra Kvænangen kommune i Troms fylke

Transkripsjon

kvaenangen_03gm + kvaenangen_04gk

1: eg e kke sånn såmm spis møllja to ganng i uka så nån jør [-pron=me]
2: * næi

kvaenangen_04gk + kvaenangen_03gm

1: næi næi næi de jør ikke vi hell # d e jo gått
føssjte ganngen mann {uforståelig} 2: * næi da næi da * næi da *
[pron=me-] de e gått føssjte å sånn dær mænn så e

kvaenangen_03gm + kvaenangen_04gk

1: så e de likksåm så e mann ee e væit ikk helle
ka de e de dær menn nåån dæmm spis jo # kvær kannsje en ganng i uka dæmm ha
møllja [-pron=me] 2: * ja * ja e sjønn ikk att dæmm klare de *
ja

1: [fremre klikkelyd] dæmm klare på {uforståelig}
sånn e sjønn e blir så # e blir sånn kvallm næss'n 
2: * næi da * [pron=me-]
{uforståelig} nå vi

kvaenangen_04gk

va onnga att vi hadde
de så +[pron=uklart] mye [-pron=me]

kvaenangen_03gm +kvaenangen_04gk

1: e trur nåkk de va de # e tru de de har nåkk
nåkka me de å jør 
2: * {uforståelig}

kvaenangen_03gm +kvaenangen_04gk

1: ja # ja # menn eg e jo mye mer gla i fissk no
såmm e va da # fårde att no kann e kjøl bestemme ka ti e [latter] # [leende-]
ka ti e ska ha fissk [-leende] [latter] 2: * ja 


Kommentar

I denne snutten samtalar dei eldre informantane frå Kvænangen om fisk. I tillegg til typiske målmerke for Nord-Troms som eg og ikke, kan ein her også høyre at såmm er brukt som
samanlikningssubjunksjon (i staden for enn):
eg e jo mye mer gla i fissk no såmm e va da