Medby ung kvinne ønskeflytting

Denne filen er fra Torsken kommune i Troms fylke


Transkripsjon

jbj + medby_74

1: men det kunne jo hende at du kunne ee flytte
tilbake kanskje ikke til din # bygd men får eksempel til Medby da som er litt
større 
2: * ja

medby_74

ja # dær
har e allti så ønnska å b- # å ee # fløtte på grunn a
att de e så m- mannge vænna eg har her å de e ei veninna eg har på Grunnfarnæs de e jo masse masse meir enn ka # e ha kannsje ti vænna på Mæbby når dæmm +[pron=uklart]
spørr om e vill kåmme borrtåverr ditt å e har inngen så kjøre meg så går eg
kannsje en time førr å kåmme meg ditt # å då e de jo fårr seint

Kommentar

I denne målprøven fortel jenta frå Torsken kommune på Senja
om korleis ho alltid har ønska å flytta frå grenda si til grenda Medby. Vi kan mellom
anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: