Mefjordvær "mæfjordn"

Denne filen er fra Berg kommune i Troms fylke

Transkripsjon

jbj + mefjordvaer_19

1: det heter ikke Øyfjorden her? 
2: * mm
te å kåmme

mefjordvaer_19

nei de heite Mefjo'rn

jbj

Mefjorden selvfølgelig

mefjordvaer_19

eller "Mæfjo'rn" sa dæmm førr

jbj

"Mæfjo'rn" ja

mefjordvaer_19

dæmm sa "Mæfjo'rn"
asså heile fjo'rn heite jo de # å så va de # uti Værre de va herute de va
Mefjorvær

jbj

ja #
nettopp

mefjordvaer_19

ja # [fremre
klikkelyd]
# å så va de Hopen dær inne hoss åss

Kommentar
I denne korte snutten frå Mefjordvær får vi høyre korleis Mefjorden blir uttalt på tradisjonell dialekt, med lågning av e til æ. Vi kan også legge merke til forlenging av konsonanten i bestemt form av substantivet (fiske)’vær’ værre.