Sømna unge kossj'nleis'n

Denne filen er fra Sømna kommune i Nordland fylke

soemna_02uk + soemna_01um

soemna_01um

soemna_02uk + soemna_01um

 

Kommentar

I denne snutten pratar dei unge informantane frå Sømna om musikk og gehør. Det er ikkje så mange målmerke ein kan høyre, men eitt spesielt kjem på slutten, når den unge mannen splittar opp ’korleis’ slik: kossj’n denn ska høyres ut læis’n. Eit tilsvarande døme finst óg frå den eldre kvinnelege informanten frå Rana, berre med den skilnaden at ho brukte forma ke i staden for kossj’n. I den samanhengen kan det nemnast at forma ke elles blir brukt mykje i opptaket av dei to unge informantane frå Sømna, og at forma kossj’n ikkje er belagt i opptaka av dei eldre Sømna-informantane. Vi kan også høyre følgjande målmerke i talemålsprøven: