Tana unge mekanisk okse

Denne filen er fra Tana kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

tana_02uk + tana_01um

Kommentar

I denne vesle snutten fortel den unge kvinna frå Tana om da ho prøvde ein mekanisk okse i Piteå i Sverige. Vi kan spesielt legge merke til følgjande særdrag i språket:

I tillegg legg vi også merke til følgjande målmerke: