Beiarn eldre kirka

Denne filen er fra Beiarn kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

Kommentar

I denne snutten diskuterer dei to eldre informantane frå Beiarn det gamle blytaket til kyrkjetårnet. Vi høyrer mellom anna desse målmerka:

Les mer om følgende målmerker: