Kirkenes eldre finsk og samisk

Denne filen er fra Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

kirkenes_04gk

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

kirkenes_03gm + kirkenes_04gk

kirkenes_04gk + kirkenes_03gm

kirkenes_04gk + kirkenes_03gm

 

Kommentar

I denne snutten frå Kirkenes får vi høyre litt om dei språklege forholda i Kirkenes i tidligare tider. Av dialektale målmerke kan vi mellom anne merke oss følgjande:

Les mer om følgende målmerker: