Stonglandseidet bilkjøring

Denne filen er fra Tranøy kommune i Troms fylke


Transkripsjon

stonglandseide_47 + stonglandseide_50

1: hann M3 hann va s- M3 på Bakkemoen va sækksååtti {uforståelig}
året +[pron=uklart] då hann kjørte meg i Ænngeruællva +[pron=uklart]
enn gånng 
2: * ja +[pron=uklart] * [latter] ja

1: hann trødde feil på gasspe- hann sku # ja hann sku sjysse meg heim # å
så # tokk å la stor {uforståelig} kallassja på så hann såv vell
middakkskvil åg vett du så hann va no 
2: * ja * ja

1: ee å så # kjørte
førrbi Nylannsfjøs'n nedi {uforståelig} bakken der te brua 
2: * [latter]
* ja * ja

1: å så satt hann å
prata # å s- glapt +[pron=uklart] opp kjæfft'n sku sei att hann +[pron=uklart]
då såg e b- m- må være [pron=uklart-] misst ei [-pron=uklart]
søtti kjillometerr jønnå bakken dær å så å så brua å svinngen nefførr 
2:
* ja

1: menn [pron=uklart-]
du sjønn [-pron=uklart] dæ bei ikkje ti å sei nåkka førr då [pron=uklart-]
hadd hann [-pron=uklart] {uforståelig} anntageli synns hann sjøll
hann hadde førr 
2: * [latter]

1: å sjå t-
istannførr å trø på bremmsa så tro +[pron=uklart] hann gass'n i bånn
veit du 
2: * {uforståelig} på gass'n

1: å e sekker på vi
hadde nitti kjillometerr minnst då vi førrlot veien # å å å utførr v- # å eg
kræup i samenn hadd kje sikkerettsela på me 
2: * [fremre klikkelyd]
* [latter] å uti grøfft- {uforståelig} [latter]

1: e +[pron=uklart]
kræup i samenn {uforståelig} hannskeromme menn enndå kåmm eg allså så
att eg # e tok asså mæ bakhaue ee ut ut ruta allså 
2: * [latter]
* å ja

stonglandseide_47 + stonglandseide_50

1: ja # så brækkt eg # to siebein imot kannt'n dær 
2: * [fremre
klikkelyd]
* [latter]

1: å å så skreik e på hann då # mæ same førr motor'n ruste nåkka
førrfærrdelli så å så denn sia så e satt på ho tok føssjt mæ jørne imot #
grusbakken å steinfyllinnga dær 
2: [trekker pusten] * ja * ja

1: så de va kje tale
omm å få opp døre førr de va {uforståelig} i ennaan der 
2: ja *
nei [fremre klikkelyd]

1: så sa e "korr dæ jækk M3" sa e # "e du e kje fårrdærrva
sjlien?" 
2:

1: "å nei" sa hann "dæ jekk no visst bra" sa hann så
stillt # "mænn no e dæ på ti hann M3 sjlutta mæ [pron=uklart-] n
jann [-pron=uklart] bilkjørinnga si" 
2: * [latter]

 

Kommentar

I denne målprøven frå Stonglandseide på Senja fortel informantane ei historie om ei utforkjøring. Vi
kan mellom anna legge merke til følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: