Pronomen: eg

Det personlege pronomenet i 1. person eintal varierer først og fremst mellom æ, æg, e og eg i nordnorsk, og ifølge Jahr og Skare (1996: 36, 58) er den geografiske fordelinga tradisjonelt slik:

Ifølge Jahr og Skare (1996: 58) verkar forma æ å spreie seg over heile området. Kartet viser opptaksstader med minst eitt belegg på forma eg i transkripsjonane i Nordisk dialektkorpus (Johannessen et al. 2009) og viser at denne forma er belagt i dei traidisjonelle områdene.

Kjelde

Jahr, Ernst Håkon og Olav Skare. 1996. "Del I. Oversyn over nordnorske dialektar - kart og målprøver", i Jahr, Ernst Håkon og Olav Skare (red.). Nordnorske dialektar, s. 9-78. Oslo: Novus.

Følgende dialekter har dette målmerket: