Stonglandseidet oljegrus

Denne filen er fra Tranøy kommune i Troms fylke

Transkripsjon

stonglandseide_47

nei {uforståelig} fått vi ha vi fått # fått olljegrus på veian ser du så dæ
kunne blitt slætt

stonglandseide_50

ja de e jo akkoratt dæ # mænn kann du begripe att dæmm # att de lønne seg å drive
å gruse å skrape i stan førr å legge olljegrus på # å bi færrdi me de enn gånng
førr ee?

stonglandseide_47 + stonglandseide_50

1: ja du
vett heilt færrdi de bi dæmm jo må jo lappe olljegrus'n åg sæfølli mænn 
2:

1: mænn du
kunn jo ha spart førr no # no grusa dæmm jo å så kjæmm plogen så tar dæ
mæsstparrt'n a grus'n +[pron=uklart] å så bær de ut i veigrøft'n da 
2:
* ja de ser du jo dæ

1: så går
veigrøft'n tætt å så må dæmm grave opp veigrøft'n å dæ kåssta masser a pænnga å
2:

1: så ee #
mann kann jo spørre mannge gånnga om korr ... 
2: mænn * e ska no ee * [pron=me-]
mænn

stonglandseide_50 + stonglandseide_47

1: mænn du
kann jo tø- +[pron=uklart] ta denna veien utåverr her # kossj'n hann ser
ut no [-pron=me] 2:

1: hann ser
ut lekksomm +[pron=uklart] ei ku ha gådd å sjettes darrta ætter veien 
2:

1: ut a dæmm
ha # dæmm ha bærre lappa å lappa å lappa å hann e bra gammell no # grus'n
utåverr her 
2: * ja * ja ja hann e jo ee ...

stonglandseide_47 + stonglandseide_50

1: kje +[pron=uklart]
ko gammell hann e jo siann +[pron=uklart] ee strakks ætte veien kåmm
utta +[pron=uklart] bei jo 
2:

1: så veit +[pron=uklart]
du denn # traffekken utåver her # hann va så tynn denn denn ee assfallt'n så va
lakkt på veien her att 
2:

1: hann håll
jo ikkje bilan å dæfførr # denn lakksetrafekken veit du hann hann hann +[pron=uklart]
hammra hann ne 
2: * {uforståelig}

1: 2:
ja ja de jor hann jo dæ

1: sjlek att
då veien har jo ommtrænnt +[pron=uklart] vore opp- oppfræst ijænn å åg å
s- assfalltert på nytt 
2:

Kommentar

I denne målprøven frå Stonglandseide på Senja kor vi får høyre om
dårleg standard på senjavegane, kan vi mellom anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: