Tromsø ung kvinne nedsnødd

Denne filen er fra Tromsø kommune i Troms fylke

Transkripsjon

tromsoe_02uk

Kommentar

I dette utdraget fortel den unge kvinnelege informanten frå Tromsø om da ho hamna i snødjupet. Vi kan legge merke til mellom anna følgjande særdrag i dialekten:

Les mer om følgende målmerker: