Ballangen yngre

Denne filen er fra Ballangen kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

ballangen_01um

ballangen_02uk

ballangen_01um + ballangen_02uk

ballangen_02uk + ballangen_01um

ballangen_02uk + ballangen_01um

ballangen_01um

ballangen_02uk

ballangen_01um

ballangen_02uk

ballangen_01um

ballangen_02uk

ballangen_01um + ballangen_02uk

ballangen_02uk

ballangen_01um + ballangen_02uk

ballangen_02uk + ballangen_01um

 

Kommentar

I denne samtalen mellom dei yngre informantane høyrer vi om den perfekte ferie. Reint språkleg er det verdt å merke seg at enkelte målmerke som er til stades hos dei eldre informantane, har forsvunni hos dei yngre. Det gjeld blant anna nektingsadverbet som dei yngre uttalar ikke og ikke ikkje. Dei har heller ingen forskjell i rotvokalane i paret her/der (frå norrønt hér/þar) og heller ikkje palatalisering.

 

I kronologisk rekkjefølgje kan vi legge merke til følgande målmerke:

-       Infinitiv på –e (være), men også apokoperte former (fær)

-       som relativpronomen

-       nektingsadverbet ikke

-       partisippforma vært (vore i eldre mål)

-       formene bi, bei (bli, blei)

-       stadadverba dær/hær

-       kv-orda korr, ka

-       det presonlege pronomenet æ i 1. person eintal

-       adjektiv med infinitivsutfylling utan preposisjon (æ ha løsst å fær dit)

-       relativt lite palatlisering (kann)

Les mer om følgende målmerker: