Botnhamn skomakerlest

Denne filen er fra Lenvik kommune i Troms fylke

Transkripsjon

botnhamn_03

botnhamn_06

botnhamn_03 + botnhamn_06

botnhamn_03 + botnhamn_06

Kommentar

I denne snutten høyrer vi om ein episode frå då den eine informanten var barn. Språkleg sett er s-passiven de toks kje var på nåkken ting det mest interessante. Det mest naturlege i standard talemål ville her vere å bruke perifrastisk passiv: det blei ikkje tatt vare på nokon ting. Elles høyrer ein blant anna følgjande målmerke i fortellinga:

Les mer om følgende målmerker: