Hammerfest eldre mann haveiendom

Denne filen er fra Hammerfest kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

jbj +hammerfest_03gm

1: er det laksefiske også her ute
eller? 
2: * ja

hammerfest_03gm+ jbj

1: ja masse fin +[pron=uklart] lakks kann
du sjønn lakksefisske 
2: * mm * [pron=me-] er det sånn at

jbj

folk har sine egne
laksefelter? [-pron=me]

hammerfest_03gm

dæmm såmm har de ja #
ja de e mæsst de de e jo p- # privateiendåmm

jbj

hvor er det de får de
fra?

hammerfest_03gm

de e jo de ee
eiendåmman?

jbj +hammerfest_03gm

1: ja 
2: d-

hammerfest_03gm

de har dæmm jo kjøppt
lænnge lænnge før

jbj

hvem var det som på
en måte hadde dem til å # selge?

hammerfest_03gm

næi ee egentli så
måtte de jo være t- de såmm e de te å bynne me +[pron=uklart] måtte de
jo være stat'n s- å så du vet så d-
å så # kjøppte di svære eiendåmma mænn betalte næsst'n inngentinng førr de

jbj

ute i havet

hammerfest_03gm

ass- ikke på sællve
have mænn de e tell # te flomåle # da # nårr nårr sjøen fall ## nårr sjøen fæll
## så e de en grænnse # dæ stå- dær ståppa dærifra å opp så
lanngt øyan ser # de e sånn # sånn # dæmm har hadd de

jbj

så langt
øynene ser?

hammerfest_03gm+ jbj

1: ja # ba- alle rættninge de va
dæmmes ## sånn mænn no e dæmm bynnt å s- # å sk- å ta inn tebake litt ## så
allt var 
2: * [pron=me-] så de er

jbj

ikke salgbare lenger?
[-pron=me]

hammerfest_03gm
1: næi

Kommentar

I denne målprøven fortel den eldre mannlege informanten frå Hammerfest om lakseeigedommar uti havet. Vi høyrer mellom anna følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: