Hammerfest ung kvinne skuter

Denne filen er fra Hammerfest kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

jbj

1: driver du med skuter også?

hammerfest_02uk+ jbj

1: ja # har egen skuter så 
2: * ja * har
du?

hammerfest_02uk

ja # så æ kjøre jo
vær vinnter nårr de går ee # nu har de vært dåli vinnter så vi ha kke hadd
kjørt så mye

jbj

men er det vanlig
eller at man har egen skuter?

hammerfest_02uk

ja

jbj

de ee fleste
ungdommene har det liksom?

hammerfest_02uk

ja [latter]
de har demm

jbj

men hva gjør altså og
den er ikke som transportmiddel

hammerfest_02uk

næi vi kjøre åpp på
fjelle å så # grille vi menns guttan fær å håppe å kjøre på en sji å

jbj +hammerfest_02uk

1: ja de hopper ikke med scootern? 
2: * {uforståelig}

hammerfest_02uk+ jbj

1: jo [latter] 2: * [stønning]

hammerfest_02uk+ jbj

1: [latter] # [fremre klikkelyd]
næi så de de e de såmm e litt sånn fær å kråsse å leke ... 
2: * [pron=me-] så damene liksom

jbj +hammerfest_02uk

1: griller og lager maten mens gutta
er og leker [-pron=me] 2: * ja [latter]

jbj

næi så fælt
[latter]

hammerfest_02uk+ jbj

1: menn de e jo nån jennte såmm # tørr å fær å
håppe å sånn såmm ikke e redd fårr å {uforståelig} skutern 
2: *
ja men det er sånn skikkelig kjønnsrollemønster da

hammerfest_02uk

ja

Kommentar

I denne snutten fortel den unge kvinnelege informanten frå Hammerfest litt om skuterkulturen i byen. Vi kan mellom anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: