Kvæfjord eldre kvinnelig informant

Denne filen er fra Kvæfjord kommune i Troms fylke

Transkripsjon

kvaefjord_04gk

ov

kvaefjord_04gk

ov

kvaefjord_04gk

Kommentar

I denne målprøven fortel den eldre kvinna frå då ho var ungdom og korleis dei brukte utedoar på kveldstid. Ein kan høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: