Kvænangen unge bøker

Denne filen er fra Kvænangen kommune i Troms fylke

Transkripsjon

kvaenangen_01um

"bøker"

kvaenangen_02uk

æ ha kke lesst en hel
bok i hele mitt liv

kvaenangen_01um

har du ikke?

kvaenangen_02uk + kvaenangen_01um

1: næi nåkka så kjedli # sitte i ro me en +[pron=uklart]
bok likksåm bare 
2: * [latter]

1: fotan bare bynn å går å bare [lydmalende
ord]
" [pron=uklart-] herrne lann [-pron=uklart]
"hm de sku værrt gått me en lit'n røyk" likksåm 
2: * [latter]

1: "hm de sku ha værrt ee # tralala +[syngende]
" næi # enn du? 
2: * hm * [pron=me-] m * [bakre klikkelyd]

kvaenangen_01um + kvaenangen_02uk

1: næi de
e bare eg såmm har så go ti da høre eg # att e har ti å [leende-] læse
bøker [-leende] [-pron=me] 2: * [pron=me-] e
sjønne ikke

kvaenangen_02uk +kvaenangen_01um

1:+[pron=uklart] såmm ee de e så vitt
e kann læse ett ukebla [-pron=me] 2:

1: 2: jøss

1: ee Se å Hør e vælldi fint fårr e kann jo bare
bla sånn hær å bare se billdan likksåm 
2:

1: bare få me mæ akkuratt att prinsæssa ha fådd
beibi å hm [fremre klikkelyd] # di fåsjellie kjenndisan likksåm menn ee
2: * [latter] * hm [latter]

kvaenangen_02uk

* [pron=me-]
va e sånn du

kvaenangen_02uk

læsste boka å levvde
de sjikkeli inn i? [-pron=me]

kvaenangen_01um

ja

kvaenangen_02uk

sånn att du likksåm
va dær?

kvaenangen_01um + kvaenangen_02uk

1: ee ja na ... 
2: * [pron=me-]
menn likksåm sjønn du

kvaenangen_02uk +kvaenangen_01um

1: sånn att mann leve se inn i de såmm står dær
# e høre jo mannge såmm fårtæll att dæmm læs å demm jør de [-pron=me] 2:
* m * [fremre klikkelyd]

1: menn e bare sitt dær bare # går de ann? 
2:
* [pron=me-] ee

kvaenangen_01um

ja næi menn du vet nå
fållk sitt å beskriv nåkka dæmm like så lægg dæmm på litt å # kåmme me sine
egne subbjektive meninge omm koffer de hær e bra å koffer # ja [-pron=me]

kvaenangen_02uk

[fremre klikkelyd] jo jo menn lissåm att mann lissåm læs så
tænngke æ # har du læsst nånn ganng en bok lissåm så tænngk æ # " [trekker
pusten]
å æ glede me å læse vidre i mårra"

kvaenangen_01um

ja ja ja ja [latter]

kvaenangen_02uk +kvaenangen_01um

1: ee e lure på kossj'n bøker de e # fårr e
korrne virrkli ønnske att e kunne læse fårr æ ha jo virrkli trænngt å sitte
litt i ro da # å kannsje værrt litt jæmme 
2: * [latter] * ja

1: fårr enngkli ha kke æ trænngt ett jæmm æ ha
bare trænngt en sænng egentli # fårr eg e alldri jæmme 
2: * ja [latter]

Kommentar

I denne snutten samtalar dei unge informantane frå Kvænangen om lesing, og vi kan legge merke til følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: