Tromsø eldre ungdomsspråk

Denne filen er fra Tromsø kommune i Troms fylke

Transkripsjon

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm + tromsoe_04gk

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm

tromsoe_04gk

tromsoe_03gm

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm + tromsoe_04gk

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

tromsoe_03gm + tromsoe_04gk

tromsoe_04gk + tromsoe_03gm

1: {uforståelig} å ho ee hadde # va hushålldesjke # hoss di fårneme i en ee villa +[pron=uklart] i Trånnjæmm 
2: * ja

Kommentar

I dette opptaket pratar dei eldre informantane frå Tromsø om korleis språket i heimbyen er, og den kvinnelege informanten fortel om sin yngste son som snakkar ’pent’. Dei kjem òg inn på riksmålsvarieteten i byen. Vi kan mellom anna notere oss følgjande målmerke:

 

Les mer om følgende målmerker: