r-lyden

I enkelte nordnorske dialektar blir r-lyden uttalt som ein frikativ eller approksimant i staden for "vanleg" rulle-r. Les meir om r-lyden i norsk på denne nettsida frå NTNU: http://www.ling.hf.ntnu.no/ipa/no/tema_001.html

Følgende dialekter har dette målmerket: