Bodø eldre mann

Denne filen er fra Bodø kommune i Nordland fylke

kb

bodoe_03gm

kb + bodoe_03gm

bodoe_03gm

bodoe_03gm

kb + bodoe_03gm

bodoe_03gm

kb

bodoe_03gm

kb + bodoe_03gm

kb + bodoe_03gm

 

I denne målprøvesnutten høyrer vi den eldre informanten frå Bodø fortelle frå barndomen om då dei såg eit jagerfly buklande. Av generelle språklege karakterstika kan ein merke seg kvaliteten på utlydande –e som i t.d. største. Det er også variasjon i grad av apokope av for eksempel infinitivar, og det varierer også til ein viss grad om informanten har palatalisering av n, t etc. Elles av målmerke kan vi merke oss følgjande:

Les mer om følgende målmerker: