Kautokeino kvinner luesying

Denne filen er fra Kautokeino kommune i Finnmark fylke


Transkripsjon

kautokeino_04gk

ja ska du
sy luu?

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: nå ska æ sy luu # har du mønnster +[leende]
[latter] ? #
em 
2: * sir du de?

kautokeino_04gk+ kautokeino_02uk

1: e har mønnster # ja æ trur æ har mønnster #
to # to typer 
2: * ja * så bruke å sy {uforståelig}

kautokeino_04gk

e har no
sydd

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: ja # æ har alldri sydd å æ skulle
tænngt att æ sku lære d'nn ## ee æ har ikke sånne luer hæller æ har di hær
gutteluan # såmm æ har sydd sjøl 
2: * ja * å ja * akkuratt * ja

kautokeino_04gk

har du mønnster ti
dæmm da?

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: ti dæmm har æ mønnster 
2:
* å ja

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: ja # sånn me sækks biter på hode
# å så # ja 
2: * akkoratt * ææ

1: menn denn går ikke helt ne hær de e litt
iriteranes # denn æ få li- kårrt så denn ståppe hær # hellt {uforståelig}
2: * [pron=me-] jaha * menn du

kautokeino_04gk+ kautokeino_02uk

1: kann sy denn lennger [-pron=me]
2: * [pron=me-] ja seføllgeli

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: bar å klippe lænnger # menn de
mønnstere va få kårrt [-pron=me] 2: * å ja

kautokeino_04gk+ kautokeino_02uk

1: ja # de æ har ikke sydd sånn lue
# ikke di hære gutte- 
2: * å ja

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: næi da må vi bytte mønnster 
2:
* [pron=me-] ja de

kautokeino_04gk+ kautokeino_02uk

1: må vi jøre # ja # menn denn dær
har æ sydd # både till # dattra mi å mei sjøl [-pron=me] 2: [latter]

kautokeino_02uk

s- me
sånn ... ?

kautokeino_04gk

me sånn
dære ...

kautokeino_02uk +kautokeino_04gk

1: en på tåppen å to på sia 
2: * ja

kautokeino_04gk +kautokeino_02uk

1: ja ## å så sånn hær pynnt hær # ælle de
trenng mann ju kke ha viss mann ikke vill 
2: * {uforståelig} *
ja * næi

kautokeino_02uk+ kautokeino_04gk

1: ja 
2:

1: 2: ja

1: menn en tenng æ ikke sjønner koffår # denn
bynne så høyt hær oppe mann fryse på panna 
2:

kautokeino_04gk +kautokeino_02uk

1: ja menn da kann du jo de kann du sy sjøl ee
asså # {uforståelig} ja dypere blir denn jo da 
2:

1: 2: ja

1: da kann du trække denn # hellt ne fårr æ har
sånn # æ trækker denn hellt ne 
2: * ja * å ja

1: 2: ja

1: da kåmmer denn hellt hit # nårr æ e på tur #
så kann æ ee sjuv denn lænnger opp 
2: * ja * å * ja

kautokeino_02uk +kautokeino_04gk

1: menn sånn såmm i gammle dager brukkte dæmm #
æ har hørrt att dæmm brukkte no sånn # bånn åver {uforståelig} 2:
ja * ja

kautokeino_04gk +kautokeino_02uk

1: sånn ulltørrkle # hær fårr hær {uforståelig}
å 
2: * ja

kautokeino_02uk +kautokeino_04gk

1: panne # menn de e jo [latter] # ul- #
e ulogisk # att dæmm ikke sydde demm ned 
2: * [latter] * {uforståelig}
* ja * næi

1: 2: demm jor ikke de

1: demm va så fårfænngeli 
2: * ja

kautokeino_04gk

kannsje demm ikke
hadde s- # sjinn såppas storrt sjinn # æ vet ikke # kannsje de var nåkka a de

 

Kommentar

Vi høyrer mellom anna følgjande målmerke i denne talemålsprøven frå Kautokein:

Les mer om følgende målmerker: