Lakselv eldre fisking

Denne filen er fra Porsanger kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk + lakselv_03gm

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk + lakselv_03gm

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk + lakselv_03gm

lakselv_03gm

lakselv_04gk + lakselv_03gm

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_04gk + lakselv_03gm

lakselv_03gm

lakselv_04gk

lakselv_03gm

lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

lakselv_03gm + lakselv_04gk

1: ja # ja # så de till å me de va en stor hannrøye denn ha till å me # bynnt å få sånn sånn dær ee jytehake

Kommentar

I denne målprøven frå Lakselv i Finnmark samtalar informantane om fisking på fjellet. Vi kan legge merke til følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: