Mefjordvær "kubbulert"

Denne filen er fra Berg kommune i Troms fylke

Transkripsjon
mefjordvaer_19

[pron=uklart-] å d-
ho dåtter [-pron=uklart] våres såmm bor i # Oslo ho em # ho jåbbe innaførr hællsesysteme

så hadde ho s- brukkt
ett utrøkk plusseli datt de inn ett utrøkk såmm # såmm ho hadde me sæ ifra sinn
barndåmm

atte nei #
"æ trur ikkje du e kubbelert tell å jøre de" # [fremre klikkelyd]
# sa ho te en læge

jbj

kubbelert +[lang=X]
?

mefjordvaer_19

kubb- æ tru
kkje du e kubbulert te de

allså ee de va ett
utrøkk dæmm brukkte førr menn de æ tru kje du e i stann tell å ## å sjikka tell
å jøre de her her

Kommentar
I denne målprøven frå Mefjordvær på Senja høyrer vi adjektivet kubbelert, som det etter Norsk ordbok 2014 (http://no2014.uio.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=kubbelert#ariadne=[[|146661|,0,|kubbelert|]]) finst belegg på frå heile Nord-Norge. Tydinga til adjektivet får vi på slutten av snutten. Elles kan vi mellom anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: