Steigen eldre kystriksveien

Denne filen er fra Steigen kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_04gk

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_03gm

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk

Kommentar

I denne snutten diskuterer dei eldre informantane frå Steigen kystriksvegen og kor mange ferjer dei må bruke på turen. Vi høyrer mellom anna følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: