Tromsø ung mann elsker byen

Denne filen er fra Tromsø kommune i Troms fylke

Transkripsjon

tromsoe_01um

kb

tromsoe_01um

Kommentar

I dette utdraget fortel den unge informanten frå Tromsø kor godt han liker byen. Vi kan legge merke til følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: