04 Nordtromsmål

Nord-Troms er som Finnmark eit språkkontaktområde med norsk, samisk og kvensk, og som i Finnmark påverkar dette også dialekten. Dialektane i Nord-Troms er e-mål og skil dermed e/a-måla langs kysten i Finnmark og sørlegare delar av Troms frå kvarandre. Som i Finnmark finn ein også i Nord-Troms ein del variasjon. Karakteristisk for dialektane i Nord-Troms er pronomena eg, meg, deg, nektingsadverbet ikke og uttalen av stadadverba her og der med trong e.

 

 

Denne dialektgruppa omfatter følgende dialekter: