Ballangen eldre

Denne filen er fra Ballangen kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

ballangen_04gk + ballangen_03gm

ballangen_03gm

ballangen_04gk + ballangen_03gm

ballangen_03gm + ballangen_04gk

ballangen_04gk

ballangen_03gm + ballangen_04gk

ballangen_04gk + ballangen_03gm

ballangen_03gm + ballangen_04gk

ballangen_04gk + ballangen_03gm

ballangen_04gk + ballangen_03gm

 

I dette opptaket samtaler de to eldre informantene fra Ballangen om mat i gamle dager.

Av typiske målmerke høyrer vi blant anna desse (i kronologisk rekkefølgje):

 

Man kan ellers også merke seg kvaliteten på r-ene, palatalisering av l og n i trykktung stavelse og fri apokope av endingsvokaler i infinitiv 

Les mer om følgende målmerker: