Beiarn eldre leik

Denne filen er fra Beiarn kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

beiarn_04gk

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

beiarn_04gk + beiarn_03gm

beiarn_03gm + beiarn_04gk

 

Kommentar

I denne målprøven frå Beiarn kan vi mellom anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: