Beiarn ung voksen dialekt

Denne filen er fra Beiarn kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

kb

beiarn_05um + kb

kb

beiarn_05um

 

Kommentar

I denne snutten frå Beiarn fortel den mannlege informanten i tjueåra om dialektprosjektet sitt på vidaregåande skule, kor han undersøkte talemålet til informantar i fleire generasjonar og samanlikna det med den tradisjonelle beskrivinga av dialekten. Vi kan legge merke til mellom anna følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: