Kjøllefjord eldre instrument

Denne filen er fra Lebesby kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

kjoellefjord_04gk + kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_04gk + kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_03gm + kjoellefjord_04gk

kjoellefjord_04gk

kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_04gk

kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_04gk + kjoellefjord_03gm

kjoellefjord_04gk

kjoellefjord_03gm

1: næi # æ har ikke idihet te å sette sånn dær

Kommentar

I denne snutten pratar dei eldre informantane frå Kjøllefjord i Finnmark om speling av forskjellig slag. Vi kan mellom anna merke oss følgjande målmerke:

 

Les mer om følgende målmerker: