Mefjordvær sagnet Knuskjerringa

Denne filen er fra Berg kommune i Troms fylke


Transkripsjon

mefjordvaer_19 + mefjordvaer_20

1: ja ja de e nåkka så sjer me
kultulannskape nårr de bi +[pron=uklart] 2: * ja * [pron=me-]
førdi atte denn

mefjordvaer_20 + mefjordvaer_19

1: denn e # m knusskjærringa ## såmm ee lå- knusskjærringa ho e s- ee oppi Knut'n så veit
du no ee # historian a knusskjærringa kåmm dær [-pron=me] 2: *
ja * ja * ja

1: 2:
ja

1: de va jo de atte ho så skulle de va ei # e trållkjærring inna Sænnja 
2:

1: å
ættesåmm æ føsjtår så va dæmm tadd utåver hit førr å sk- ho sku hallshøgges her
2:

mefjordvaer_19 + mefjordvaer_20

1: ja dæ
har e hørrt omm atte ho skue # dæmm hadd ho me sæ oppåver på ee på Halls'n dær
2: * m * [pron=me-] ja {uforståelig} opp- oppåver

mefjordvaer_20 +mefjordvaer_19

1: på Halls'n dær # kåmm oppåver imot ee førr de
e jo de såmm vi kalle før S1 dær va de {uforståelig} åffesjte va eller #
hænnrætteseste sku være [-pron=me] 2: * {uforståelig} *
hæ- ...

mefjordvaer_20 + mefjordvaer_19

1: sånn dær har dæmm førtællt mæg æg æ har no i ee
# har no # d- du veit jo hann va jo førr våres ti [pron=uklart-] å gu
sje takk [-pron=uklart] førr de [latter] 2: * [latter]

1: menn +[pron=uklart]
# ee menn ee # menn dæmm to- dæmm hadd no tadd denn +[pron=uklart]
trållkjærringa dit 
2: [latter]

1: åsså va
ho hadd ho hadd # øyan va du va- te- f- ee b- bott'n førr øyan # heile tia te
då 
2: ja * ja da

1: å så
kåmm ho dit å så sport ho omm # omm ho ikkje ku omm dæmm ikkje kunne ta binne
førr fra øyan # sjlik att ho ... 
2: * [pron=me-] ja ho blei vell
sport om

mefjordvaer_19 + mefjordvaer_20

1: ho blei
vel sport egentli omm ho # ee omm ka ho ønnska sæ før att ee avrættinga sku sje
[-pron=me] 2: * ja ja sæføllgeli * ja

mefjordvaer_20

ja [pron=uklart-] ho ha [-pron=uklart]
å så ba- å så ønnska ho sæ å bi tadd binn blinn binne ifra øyan slik att ho
kunne se å så så ho utåver dær # å så sei ho att s-
m att så sei ho s- # att så lænnge # øy- så lanngt øye ska se # kann se # ska
de alldri vækkse nåkka tre # sa ho

mefjordvaer_19

ja

mefjordvaer_20 + mefjordvaer_19

1: ja # å
no vækks de jo tre dær # æg har no sakkt att # atte hennes ennten e ann no +[pron=uklart]
utvattna # veit du ho står jo i Knuten # dær står ho [pron=uklart-] dæmm
då dæmm [-pron=uklart] dagen ættepå kåmm 
2: * [latter] *
ja ja [pron=uklart-] dei sei [-pron=uklart] jo de

1: dagen
ættepå dæmm kåmm å så så # va ho så sto ho såmm en stein # støtte [pron=uklart-]
ee på [-pron=uklart] Knut'n 
2: * ja på +[pron=uklart]
nesjia

mefjordvaer_20 + mefjordvaer_19

1:
nesjia i Knut'n ja 
2: a ... * [pron=me-] ja vi

mefjordvaer_19

ser denn jo nå vi
kjøre ifra åss å utåver {problem} [-pron=me]

mefjordvaer_20 + mefjordvaer_19

1: ja då ser vi denn tydli ja # å så ho ha jo
åveblikk åver Værre å i Mefjorværre åver b- ... 
2: * [pron=uklart-]
då se [-pron=uklart] ja

mefjordvaer_19 +mefjordvaer_20

1: heile
fjo'rn innåver ja # menn menn ... 
2: * ja ja * [pron=me-] så att
[pron=uklart-] æ ha [-pron=uklart]

mefjordvaer_20 +mefjordvaer_19

1: sedd nå no vækks de jo tre dær vækks jo ... [-pron=me]
2: * ja

mefjordvaer_19

du sjønn de må jo
bety att trålldomen e opphæva

mefjordvaer_20 +mefjordvaer_19

1: enn- ennten de elle så e de jeit'n såmm e [pron=uklart-]
kåmme borrt [-pron=uklart] [latter] 2: * [latter]

mefjordvaer_19+ mefjordvaer_20

1: ja kann- kannsje de ja +[leende]
2: [latter]

mefjordvaer_20 +mefjordvaer_19

1: [latter] [pron=uklart-] ja ja
de e de æ sei att da [-pron=uklart] jeit'n å krætturan kåmm [pron=uklart-]
borrt så [-pron=uklart] [latter] opphæva de tråll- ... 
2: * ja *

Kommentar

I denne målprøven frå Mefjordvær på Senja får vi høyre sagnet om Knuskjerringa, som forbanna området slik at det ikkje skulle vakse tre der. Vi kan mellom anna legge merke til følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: