Myre eldre kvinne dialekt

Denne filen er fra Øksnes kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

ov + myre_04gk

myre_04gk

ov

myre_04gk

Kommentar

I denne målprøven fortel den eldre kvinnelege informanten frå Myre i Vesterålen om nokre av endringane som pågår i myredialekten. Vi kan mellom anna legge merke til at l-ane og r-ane til denne informanten ikkje er så særprega som hos dei unge informantane. Elles høyrer vi mellom anna følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: