Steigen eldre sport

Denne filen er fra Steigen kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_04gk

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk

steigen_03gm

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_03gm + steigen_04gk

steigen_04gk + steigen_03gm

steigen_04gk

steigen_03gm

steigen_04gk + steigen_03gm

Kommentar

I denne samtalen diskuterer dei to eldre informantane frå Steigen korleis dei organiserer seg når det gjeld sport på tv. Vi kan mellom anna legge merke til følgjande særdrag:

Les mer om følgende målmerker: