Tana eldre bygdelag

Denne filen er fra Tana kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

tana_03gm + tana_04gk

tana_04gk + tana_03gm

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm + tana_04gk

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm + tana_04gk

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm + tana_04gk

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm + tana_04gk

tana_04gk + tana_03gm

tana_04gk + tana_03gm

tana_03gm

tana_04gk + tana_03gm

Kommentar

I dette utklippet av samtalen mellom dei eldre informantane frå Tana, pratar dei om bygdelag og kva ein kan søke midlar til. Vi kan mellom anna høyre følgjande særdrag i dialekten deira:

Les mer om følgende målmerker: