Vannøya unge

Denne filen er fra Karlsøy kommune i Troms fylke

Transkripsjon

karlsoey_01um

karlsoey_02uk + karlsoey_01um

karlsoey_01um

karlsoey_02uk

karlsoey_01um

karlsoey_02uk + karlsoey_01um

karlsoey_01um

karlsoey_02uk + karlsoey_01um

Kommentar

I dette utdraget pratar dei unge informantane frå Karlsøy litt om vaflar, og den kvinnelege informanten fortel om den gongen dei skulle wokke på jobb. Vi kan legge merke til følgande særdrag i talemålet deira.

Les mer om følgende målmerker: