Kirkenes yngre

Denne filen er fra Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke

Transkripsjon

kirkenes_02uk

kirkenes_01um

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_02uk

kirkenes_01um

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_01um

kirkenes_02uk

kirkenes_01um

kirkenes_02uk

kirkenes_01um + kirkenes_02uk

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

kirkenes_01um

kirkenes_02uk

kirkenes_01um

kirkenes_02uk + kirkenes_01um

 

Kommentar

I denne talemålsprøven frå Kirkenes høyrer vi følgjande målmerker i kronologisk rekkefølgje:

Les mer om følgende målmerker: