Sømna eldre syden

Denne filen er fra Sømna kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

soemna_04gk + soemna_03gm

soemna_03gm

soemna_04gk + soemna_03gm

soemna_03gm

soemna_04gk + soemna_03gm

 

Kommentar

I denne snutten fortel dei eldre informantane frå Sømna på Helgeland om korleis dei begynte å feriere på vinterstid i staden for om sommaren. Vi kan mellom anna høyre følgjande målmerke:

Les mer om følgende målmerker: