03 Vestfinnmarksmål

Hovedskiljet mellom norske dialektar i Finnmark går mellom dei i indre Finnmark og dei i ytre delar Finnmark (Bull 1996: 165). Dialektane i ytre Finnmark, som også blir kalla kystmål, varierer noko mellom aust og vest, men det er ifølge Bull vanskeleg å trekke eintydige språklege skilje mellom dei.

Det er stor variasjon innad i dei enkelte dialektane i Finnmark (Bull 1996: 165), slik at målmerka presentert i neste fane er typiske målmerke for vestfinnmarksmål (samanlikna med austfinnmarksmål), sjølv om ein kan også høyre andre variantar av dei ulike målmerka i dialektområdet. Målmerka er basert på beskrivinga av vestfinnmarksmål i Bull (1996).

Kjelde

Bull, Tove. 1996. "Målet i Troms og Finnmark" i Jahr, Ernst Håkon og Olav Skare (red.) Nordnorske dialektar. Oslo: Novus.

Denne dialektgruppa omfatter følgende dialekter:

Målprøver

Vi har følgende målprøver fra denne dialekten i vår database