Sømna eldre kvinne hjemmet

Denne filen er fra Sømna kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

ov + soemna_04gk

soemna_04gk

ov

soemna_04gk + ov

soemna_04gk

 

Kommentar

I dette utdraget fortel den eldre kvinnelege informanten frå Sømna om boligforholda før og no. Vi kan mellom anna legge merke til følgjande språklege særdrag:

Les mer om følgende målmerker: