Stamsund eldre skøyter

Denne filen er fra Vestvågøy kommune i Nordland fylke

Transkripsjon

stamsund_04gk + stamsund_03gm

1: kjæm hann i full farrt vet du å tok tak i meg # då va e berr en tre fir meter ifra råka 

 

Kommentar

I denne samtalen fortel den eine informanten om da ho gjekk på skøyter og nesten hamna i ei råk. Vi kan mellom anna legge merke til følgjande særdrag i talemålet:

 

Les mer om følgende målmerker: