02 Indre finnmarksmål

Hovedskiljet mellom norske dialektar i Finnmark går mellom dei i indre Finnmark og dei i ytre delar Finnmark (Bull 1996: 165). I indre delar av Finnmark har mange samisk som morsmål, og dette pregar dei norske dialektane i desse områda når det gjeld fonologi, morfologi og syntaks (Bull 1996: 166) og ein kan også føye til prosodi.

Kjelde

Bull, Tove. 1996. "Målet i Troms og Finnmark" i Jahr, Ernst Håkon og Olav Skare (red.) Nordnorske dialektar. Oslo: Novus.

Denne dialektgruppa omfatter følgende dialekter: