Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

einbørning Eit lam som er "einboren", dvs. ikkje har søsken. (1988) Enkelbøring er brukt på Kvaløya i same tydinga. (1999)
ein(e)låg Avkok av einer, brukt til reingjøring av kvartel og trekjørl og til vask og skyllemiddel til håret. (1995)
einpinning Motorbåt med berre ei master. (1990)
einsleta Likt i farge. "Haren va så einsletta med marka at eg såg han ikkje." (1999)
eitel 1) Kjertel i kjøt eller flesk., 2) Hard partikkel, t.d. i ein slipestein eller eit bryne., 3) Snarsint og stri person. (1987)
ekke Skuve eller flytte i små etappar. "Han ekka seg nærar og nærar." "Vi får prøve å ekke skapet på plass." (1999)
ekker Tørka arve, brukt som blautfor til dyr, oftast til kalvefor. Varmt vatn blei slått over den tørka arven. Ekker kunne òg brukast til å legge på svullar fordi han heldt så godt på varmen. Blei også brukt til å bake juret på husdyr som hadde jurbetennelse. (Ytre Kvaløya) (1999)
eksere 1) Gjøre militærteneste., 2) Herje, leikeslåst, skape seg. (1996)
eldban Piping i omnen når rå ved brenn. Gamle folk sa gjerne då at det var eldbonnan som gråt fordi dei mangla klede. Då kunne ein kaste noko inn i omnen, f.eks. ein ull-lopp om ein sat og karda eller spann. (Sjå varmebonn) (1986, 1997)
elde Rest som kan yngle og vekse. "Du må aldri tømme pengeboka. Det må være ælde igjen." Også brukt arveeigenskap hos husdyr: "Ho (kua) e ujnna et godt ælde", – om rest av såkorn, og om liten leivning eller rest generelt. (1994)
elegjél Opphald mellom to elingar, også berre kalla gjel eller elingsgjel. (1986)
elrå Kort gløtt i kóveling, dss. elejel. (1999)
elte 1) Levne, glømme, la noko ligge igjen. "Eg har elta litt dessær te deg.", 2) Kna deig. (1996)
Metaordbok: elta
elvekjerring Uvanlig stor torsk. Før trudde folk at slik fisk sto der ferskvatn kom opp av havbotn (undersjøiske elver). (1987)
endsloppen Opprådd. Av å sleppe enden på ilen under setting av bruk. "Eg e `kje så endsloppen at eg ikkje har litt potedes å avse." (1994)
enkel(t)pinnar Motorbåt med berre ei master, jf. "einpinning". (1998)
estimere 1) Bry seg om. "Eg æstemere ikkje å svare deg." (1996) , 2) Respektere: "Han va et æstimert menneske,." (1999)