Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

nater Pågåande, frekk, innpåsliten. Om person som ikkje gir seg sjølv om han blir avvist. Han va nater etter kvinnfolk." (1988)
naugg Lite hol, rift i klesplagg eller hud, gjerne etter ein kvass gjenstand. (1988)
navar Handbor med tverrstilt handtak av tre. (1999)
neip Fiskereislap med to eller tre onglar på ei tverrstong, ofte brukt etter hyse (hyseneip) (1986)
neipe Feste eitt eller anna så lauselig med spiker. "Eg har berre neipa den golvlesta foreløpig." (1990)
nemme Lite hakk eller feste. "Der va et lite næmme på steinen såpass at eg fekk tak med to fengra." (1990)
nesefisk Fisk du får på første jaget med juksa. Blei ikkje sett på som noe godt teikn for vidare fiske. "Næsefesken e aldri god." (ordtak) (1995)
nesegrev Nysgjerrig person; ein som vil stikke nasen opp i andre sine saker. (1992)
netja Feitthinna rundt innvolane på dyr. Ho kan minne om eit nett. Av norrønt netja. (1984/85, 1986)
Metaordbok: netje
neverskrukka Kopp eller kaup av samanbretta never, brukt f.eks. til å plukke bær i. Sjå skrukka. (1999)
nevertein Spiss tein med mothake på enden, brukt til å tre tenningsnever opp på. Einer var god å bruke til nevertein. (1990)
nevervis Om eit arbeid som er utført provisorisk. "Det e no gjort mest som på et nævervis." (1992)
nevle Handsame, ta på, fingre på eitt eller anna, kna, bearbeide. "Slutt å nævle med fesken!" (1996)
nikk Kort tidsrom, augneblink. "I siste nekken": i siste sekund. (1998)
nøkke Bøye ein spiker slik at han går inn i og grip tak i veden på baksida av det emnet du slår han igjennom. (1999)
nomre på Gje uttrykk for mistanke eller tvil om eitt eller anna, lure på, også "antyde". (1987)
nov Hushjørne. Også brukt overført om hinder, stengsel: "Du kjem ikkje lenger enn tel novva med den saka." (1996)
nøyte 1) Nøyte seg: henge i, drive på, 2) Utnytte, snylte på andre. (1996)
nuven Hornlaus, snau på skolten (om dyr). Snauklipt, rund (om folk). (1992)
Metaordbok: nuven