Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

tæmme Drikke til overmål, tylle i seg brennevin. (1992)
tæpe Stille seg på tå, trø lett på foten eller så vidt nå ned i bakken med foten: "Han for så fast at det va så vidt han tæpa neri bakken." "Eg tåle knapt å tæpe på den foten eg vrekka." (1991, 1994)
tæppe Tette, dytte igjen ei opning, f.eks. spunsholet i ei tønne. Kjem trulig av tapp. (1991)
tæring 1) Tuberkulose., 2) Forbruk. "Man må sette tæringa etter næringa" (ordtak) (1996)
tæsa Eitt av mange namn på det kvinnelige kjønnsorganet, men overført brukt om jolle eller flat, ustabil båt. "Det e no berre ei tæsa tel båt." (1990)
tåge Å tåge høy: Drage høy fram frå høystålet. (1999)
takkel Talje og anna tauverk om bord på skip, f. eks. talje til å heise dorry eller lettbåt om bord med. (1987)
tanle Gnage, tygge på mat som er seig eller hard. (1987, 1994)
ta på rømta Rømme, stikke av. "Han tok på rømta då vi kom." (1997)
targe Slite sund, rive i filler."Garnan e så opptarga at det e ikkje botvon i dem." (1988)
tåta Snipp, liten spiss pose av tøy el.l. Levertåta : Ein spiss tøypose fylt med kokt lever som småungane fekk å suge på. Lintåta : Ein snipp av notlin, såpass stor at ein fekk tak rundt med vottane under lining (draging). Sjå fisketåta . (1999)
teknebok Lommebok for større sedlar. Opphavlig brukt om ei lita bok der ein skreiv opp løpande inntekter og utgifter. (1999)
tempetikk Pendelen på eit vegg- eller golv-ur. (Jf. italiensk tempus: tid) (1987)
tenål Hard, tjærefylt ved i furu. Knip om sagbladet. (1988)
tenne 1) Drage ein båt med framenden sånn passelig opp i fjæra. (tejnne båten) (1994), 2) Ro hardt, ta eit krafttak med årene. Utt. med tungspiss-n: "tenne. Skaland (1996)
teple Liten fjelltopp. (1992)
tettingbette Bit av ei brødskive som er skoren rein for skorpe og delt opp i småbitar, tiltenkt småungar eller gamle, tannlause folk. (1994)
tiggarøks Unge som masar og tigg om eitt eller anna. (1990)
tine 1) Plukke, oftast brukt i uttrykket tine av, dvs. å løyse fisk av garnet. "Vi dreg sildgarnet rundt; så kan vi tine av når vi kjem på land." (1988, 1996), 2) Under tresking med treskemaskin. Kjøre visten (sjå viste) to gonger gjennom treskemaskinen slik at aksa blei knust og snarpa slått av kornagnene. (1992)
tinta Ei lita og svært enkel parafinlampe. Ho kunne f.eks.vere laga av ein mjølkeboks. (1999)
titling Liten fisk som er tørka rund. Under bergenshandelen vat titling eit vanlig kommersielt uttrykk for mindre torsk som var tørr. (1988)
tjyv Feilmaske i fiskegarn; kunne oppstå under bøting eller binding. Ein tjyv hadde tre eller fem bjelker mens andre masker hadde fire. (1986)
tjyvbelling Uærlig person, ein som stel. (1996)
Metaordbok: tjuvbelling
tokn Gjelle hos fisk. (1990)
tøla Utstyr, saker, verkty. "Pakk tølan dine og kom deg ut av huset!" Av gammalnorsk tól som bl.a. betyr reiskap, verkty. (1996)
tomelomsk Svimmel og ør i hovudet. (1996)
tomme Presse med tommelen, fingerknuvane eller med heile knyttneven for å få skinnet til å sleppe under flåing av dyr. Tomme skinnet av sauen. (1998)
tor Svak varme i omnen, så vidt du hører det brenn. "Legg et lite tor i åmen." (1987, 1996)
tormeisa Plage, hindring, vanske (Nord-Senja). (1998)
tormeising Lusing, slag (Nord-Senja). (1998)
tørning Omgang, runde. "Ho fekk seg en tørning med influensa." (1995)
tørnring Jernring som er festa i berg ved sjøen og brukt til å fortøye båtar i. (1999)
tørrhøygong Rask gange, gange i stort hastverk. Gå tørrhøygong : ha hastverk. (1990)
torvhald Planke eller firskoren stokk som er festa nedst på raftene på eit torvtekt hus for å hindre torva i å sige utfor. (1987)
totle 1) Tørrmjølke, tøye og drage i kuspenene før du begynner å mjølke., 2) Drage smått og forsiktig, f.eks. når du dreg tung fisk. (1988)
tøtta Jente eller vaksent kvinnfolk, gjerne ei som er litt kraftig og utmerker seg i arbeid."Det va ei hiva tøtta." (1996)
tottsprunge Om tau der ein tott (kordel) er sprungen slik at styrken er svekka. (1996)
tøv Lukt, stank, har samanheng med tev. "Kom deg unna med skjett-tøven din!" (1998)
tøvfjøl Trefjøl med riller, brukt til å tøve (tove) ullplagg som vottar og lestar på. (1986)
Metaordbok: tøvefjøl
trehendt Lite flink med kniven; det motsette av å vere hag. (1996)
trensle Flytte, drage eller bere noe som eigentlig er for stort og tungt å vinne med for eitt menneske. Ordet "tresse" er òg brukt om det same. (1998)
Metaordbok: trensla
trøa Fiskestong. "Kor du har gjort av bambustrøa mi?" (1999)
trø i vengen Gå på friarføter, gjøre seg lekker for ei jente ein likar (hanen trør i vengen når han skal spanske seg for hønene). (1996)
tronovéa Ei tvinge eller brekkstong for å rette vridde stokkar under lafting av hus. (1988)
trøs Flis, spon og restar av never og bork rundt hoggstabben etter vedkløyving eller blakking. (1988, 1996)
tungalda Tungsjø, dønning i stille ver; ofte før og etter uver. (1999)
tus Nattpotte. (1994)
tuske 1) Fare stilt fram, drive med skjult kjæresteri."Dem driv vesst å tuske så smått i lag.", 2) Drive tuskhandel, bytehandel., 3) Slå knuvane på knyttneven mot knuvane til ein annan til den eine må gi seg (guteleik) (1992).
Metaordbok: tuska
tvertførraktig Uvillig til å hjelpe, vrang og vrien. (1996)
tvidrott Skydrift som viser to vindretningar samtidig, f.eks. når eit øvre skylag driv sør mens eit nedre driv nord. "Når vi va oppe om mårran og såg i dråttn, så kujnne han far sei: Han bi ikkje nokken god dag, han e tvidrått." (1988)
tvisjy Tilstand akkurat i vindskiftet når bårene kjem ifrå to kantar. (1988)
tvoga Vaskefille, vasketue. (1992)
tykjepelk Umulig person, oftast brukt om menn. Person som finn på galskap av vond vilje. Brukt som skjellsord. (1996)
tyskert Stort kjegleforma fløyt av tre til fiskebruk (garn og line) (1998)