Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

jæra Jare, kant. (1992)
jage haren Gjøre seg ferdig med slåttonna, slå den siste biten. Sjå slå av. (1999)
jakkel Tann, jeksel. (1992)
jakster Uro, bl.a. urolig sjø som gjør arbeidet om bord vanskelig. (1999)
jakstre Skape uro, stresse, vere rastlaus. Også brukt negativt om prat som skaper splid. "Ka du fer og jakstre etter?" (1996)
james 1) Forgå, bli heilt uttrøytta, f.eks. av venting. Også brukt om å trekke sitt siste sukk., 2) Ha ulyst på mat eller kjenne seg kvalm etter maten. (1988, 1996)
jån Dumt og korttenkt menneske, oftast brukt om kvinnfolk. (1986)
Metaordbok: jån
jarpe Skravle. "Dokker ska no jarpe med dokker et òg." (1996)
jårre Vere usystematisk, vase, rote bort så resultatet blir berre tull. (1996)
jarrevér Ruskevér med så mykje båra at det blir dårlige arbeidsforhold om bord i ein båt. "Han e no et jarrevér i nordvesten der innmed Stokkeneslandet." (1997)
jarsteinrompa Del av den gammaldagse juksa. Ein stiv streng der søkket (jarsteinen) var festa på midten, opphalaren (snøret) i den eine enden og taumen med pilken (reppen) i den andre. (1999)
jåsse Prate useriøst, lettvint og lite alvorlig. "Sett dokker berre her og jåsse og ikkje gjær gagns arbeid?" (1996)
jebbe Vippe eller bikke, om noko som ligg på balansepunktet og lett kan bikkes over. Ein av variantane i uteleiken "vippe pinne". (1996)
jebbenekk Universalnamn på ein "dings" som ein ikkje veit rette namnet på eller finn anna ord for i farta., f.eks. ein bevegelig del på ein motor. "Jau, det e den der jebbenekken som går opp og ned på motoren." (1986, 1988)
jeggel Ustødig innretning, noko som er stilt opp slik at det lett kan ramle over ende. Også brukt om gilderet på ei kassefelle. (1991)
jegle Stille opp ei ustødig innretning. Oså brukt om folk: "Han jegla seg opp på fire tomkassa med kosten i den eine handa og malingsbøtta i den ajnner. (1991)
jenge Innvolane av fisk, oftast brukt i fleirtal, "jængan". Vanlig nemning på Nord-Senja og yttersida av Kvaløya, mens jinna er brukt lenger sør på Senja. "Det e godt å koke mølja på auarsjænga." (1999)
jerken Bøyen midt under fotbladet. (1996)
jidde Vippe, smågynge, f.eks. sitte på eit kne og bli "jijdda." Også brukt om å svaie, stå urolig på ustødig underlag. (1988, 1996)
jinne Innvolane av fisk, oftast brukt om det som er att når lever og ev. rogn er fjerna, men også brukt generelt om fiskeslog (sjå jenge). (1990)
"Glam", ståk, oftast brukt om lyd av høg tale og rop langt borte. "Vi hørte berre jøe/jøen av dem." Trulig av gammalnorsk ljod: "lyd". (1988/1999)
Metaordbok: gjø
jobon Tjyvjo (måseart), lat. stercorarius parasiticus. (1986)
Metaordbok: jobonde
jøger Kry, glad og opprømt. (1987)
jokkarlé Ledd nedst i veikryggen der folk ofte får ryggplaget. "Han Albert har fått ondt i jokkarleen igjen, så han kjem seg neppe tel Lofoten i år." (1999)
jømmer Ungsau som ikkje har hatt lam. Av gammalnorsk gymbr. (1987, 1990)
jønster Utnamn på kvinnfolk, negativt. (1995)
jordduns Utslett ein kunne få av å ligge på marka om våren, også forklart som "jorddunst": eim av jord. (1995)
Jørn Persa-mål Eit godt og rikelig matmål. "Det her va et rettelig Jørn Persa-mål." (1990)
jørr Tau eller reip til å reime f.eks eit vedlass fast til sleden med. (1982/83)
jørre Spenne fast, feste eit lass eller ei bør med jørr. Av gammalnorsk gyrda: spenne fast. (1997)
joster Kald sno, trekk. (1992, 1995)
Metaordbok: joster
josterhol Stad der det ofte blæs kaldt. (1986)
jøyves Ese, koke over. (1996)
juggelbeint Hjulbeint. (1992)
jugle Gå hjulbeint. (1992)
junge Bordkniv; gjerne ein som var god til å skjere brød med. (1999)
juske Kviskre om hemmelige ting. (1996)
jussong Gammalt namn på juksa (fiskesnøret). Av gno. djúpshofn f. (1999)
jussongla Gammelt namn på juksa, fiskesnøret.(1987)
jykkja eller jytja Gytemoden rogn. På Senja også brukt om små, umoden rogn i torsk. (1996)
jykkjen Glad, opprømt, det same som jøger. (1987)
jylle Vente, vere i uviss og/eller håpefull venting. (1986)
jyntegod Snill, kjælen og god, men også nærtakande. Fins også i forma dyntegod. (1985 - 1986)
jyt Slakk eller "boge" på eit fiskesnøre eller ein ile på grunn av straum i sjøen. (1987)