Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

ubør Ufruktbar, gjerne brukt om jord som ber dårlig, dvs. gir dårlig avling. (1992)
ubyden Uskikkelig, vemmelig (om folk). (1999)
ufrøsje Stor og skræmelig skapning, udyr, skrømt, ufisk el.l. (1987)
ufyllfat Storetar; person som aldri får nok mat. (1992)
Metaordbok: ufyllefat
ukjo Pakk, noko eller nokon som berre er til skade og plage (folk, dyr, insekt). (1995, 1996)
Metaordbok: utjo
ukjure Det same som ukjo: pakk, uting. (1999)
umakredd Lat, uvillig å umake seg, f.eks. å utføre eit arbeid som krev litt røyning. (1996)
unnlag Uttrykk brukt under korntresking. Eit unnlag var hundre kornband som blei lagt fram og treska før stans og omplassering av mannskapet. (1992)
unnlenda Utflatande terreng langs foten av fjell. "Vi gjekk rundt på unnlejnna i staen førr å gå over fjejlle." (1996)
usje Gje frå seg lyd som uttrykker at ein er i dårlig form, har det travelt etc. (1996)
uverge Ulovlig våpen i slåsskamp; kniv, stein el.l. (1999)