Dialektord fra Senja

Denne ordlisten er fra kommune i fylke

Dialektord fra Senja

Med henvisninger til:

Samla av: Helge Stangnes

Database: Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson.

Gå tilbake til oversikten

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å æ ø

Lenke til Metaordboka åpner i et nytt vindu.

mådd Smular, avfall. (1992)
mælja Hempe eller lykkje (løkke), f.eks. knappmælja, strøypmælja (snare). (1999)
makkerål Stad der du finn jordmakk (meitemakk). Eg hadde et sånt godt makkerål oppi skogkanten." (1996)
maksle Arbeide med eit plagsamt arbeid som det er lite framdrift i. "Han rodde og maksla, men det bar meir att ejnn fram." (1994)
månesetta Den tida månen "sitt", dvs. er på det svartaste, før han tennest. (1996)
mankament Mangel, behov. "Eg kom i mankamejnt førr spiker. (1995)
marlakje Bladmagen, ein av dei fire "magane" til ein drøvtyggar. (1987)
marle Mødig i kroppen, elendig. "Eg e så marle." (1990)
marlekvakje Ein som strevar, men lite vinn av arbeid p.g.a. lite makt og energi. (1988)
marmelskank Person som ikkje er mykje tess; kan vere sjuk, sarven. "Han va marmeln": Han var sarven. (1996)
marmelstarr Person som ikkje duger til noe. (1996)
marvelta Aurhol der dyr og menneske kan gå seg fast. (1988)
matmorskam Dårlig, ustelt mat. Ordet er ofte brukt positivt: "Ja, den slåttegraut'n, han va just ikkje nokke matmorskam! Der va både smak og feitt."(1999)
mat-vand Kresen på mat. "Han e så matvajn at han ikkje eingong et skorpa på skiva." (1998)
mauk Vatnet ein koker fisk og anna mat i. (1984/85)
méddrage Tilpasse stokkane under lafting av tømmerhus ved å hogge rygg på understokken og eit langsgåande spor i øverstokken slik at dei grip i einannan. (1987)
medgard Mellomgolv. (1999)
med løste Gravid. Brukt om kvinnfolk som under svangerskapet fekk trong til å ete spesielle ting. "Ho e vesst mæ løste." (1988)
médlys Uttrykk brukt under fiske. Såpass lys at ein kunne sjå méd-merka på land. (1998)
mehe Usjølvstendig person, person som berre jattar med andre. Også brukt om ein som ikkje kjem seg til noe. (1996)
meihau Fremste enden på ein sledemei. (1982/83)
meilett Såpass underlag av snø at du kan kjøre med hest og slede i utmarka. (1994)
meinbåg Uvillig, lite hjelpsam, tverr. Av norrønt bágr : vanskelig. Også som substantiv: Din meinbåg. (1984/85 - 1986)
Metaordbok: meinbåg
meinlys Vanskelig lys, lysforhold der konturane forsvinn slik at det blir vanskelig å sjå. Jf. ilendt. (1994)
Metaordbok: meinljos
meisterstykke Gjøre det heilt store, både i posistiv og negativ (ironisk) meining: både ein prestasjon og ein grov tabbe. (1996)
melterått Ukokt, rått. Også brukt overført om noko som er aldeles for gale: "Hnei, sku du ha hørt nokke så mejlte rått!" (1996)
mikkjelærend Kort avstikkar, snarærend. "Eg va berre et mikkjelærend borti gåran" (1996)
misjonsgarn Eitt bestemt garn i ei garnlenke der verdien av fangsten skulle gå til misjonen. (1982/83)
mit 1) Dynamitt, vanlig kortform av ordet under anleggsarbeid. (1992), 2) Det same som midd: lite kongrodyr (mjølmit). (1999)
mite Sprenge fjell med dynamitt. (1992)
møkkerdung-siri Linerle (Motacilla alba). Ho var ofte å sjå på marka om våren når møkra blei spreidd. (1986, 1992)
molestere Skamfare. Også brukt overført om å bråke, slamre med dører o.l. (1996)
molje Molo, bølgjebrytar. (1992)
moll 1) Skrell og anna avfall frå middagsbordet (potetmoll, fiskemoll)., 2) Rullestein i fjæra. Sjå "koppmoll". (1984/85)
Metaordbok: mol
mølnevatn Så mykje vatn at det kunne drive kverna. I små bekker var det berre i flomtida vår og haust at det var nok mølnevatn. (1987)
monse Reke ute om kveldane etter jenter. (1990)
mor Mord. (1992)
morle 1) Verke, smerte. "Han morla og småverkte i den hajnna i fleire daga.", 2) Å snø lett og tørt. "Nokke stort snyfajll va det no ikkje, han morla berre litt." (1996)
morrel Om snø når korna er som bittesmå hagl, nærmast som pulverisert kaldluft. (1996)
mostre Furte, småskjenne, komme med sure replikkar fordi du er fornærma eller misfornøgd. (1988, 1996)
Metaordbok: mustra
movere Om båt: manøvrere, bevege seg sakte, leite seg fram. (1990)
mue 1) Samle høy som skal tørke på marka i muer, dvs. små dungar, dersom det er fare for regn. , 2) Liten høydunge. (1999)
Metaordbok: muga
multe Småete, plukke, smule i seg. (1991)
mylbakke Den tynne kanten som legg seg over egga når ein sliper kniv, øks eller ljå, det same som ro. (1988)
myle 1) Kvesse ljå, øks eller kniv med bryne., 2) Le med lukka munn. Smile for seg sjølv, ikkje meddele seg. "Han satt førr seg sjøl og mylte i skjegget." (1987, 1988, 1996)
Metaordbok: myla
mylte Mjuke opp juret til kua når det er hardt og mjølkesprengt. (1984/85)
myten Lur, innful, om ein som veit meir enn han vil røpe. (1987)